Rotterdam Afrikaanderwijk – cultuurhistorische en ruimtelijke karakteristiek

Anno 2007 bevindt de Afrikaanderwijk zich midden in een grootschalig transformatieproces. Woningen worden opgeknapt, verbouwd, gesloopt en vernieuwd. Aan de randen van de wijk ontstaan grootschalige nieuwe woningbouwprojecten. Voor Vestia - eigenaar van een groot aantal woningen in de wijk - aanleiding om de vraag te stellen: Wat bepaalt het

Welstandsnota Almere

Hoe typeer je de ruimtelijke karakteristiek van de bebouwing in een stad die niet ouder is dan 30 jaar, waarvan het meest voorkomende gebouwtype de rijwoning is en die een enorme verscheidenheid aan architectonische handschriften kent? Een stad waar individuele expressie, experiment en dynamiek hoog in het vaandel staan? Wat

Cultuurhistorische en ruimtelijke analyse van de binnenstad Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten. Wat is het eigene van deze stad? Wat zou je in de toekomst moeten versterken en met welke middelen? In deze studie typeren, waarderen en verbeelden wij de ontwikkeling van het structuur- en ruimtebeeld en benoemen wij een reeks ontwerpthema’s

Tuindorp in detail – werkboek voor onderhoud

‘Tuindorp in detail’ is een onderzoeksproject over onderhoud als ruimtelijke opgave. Het tuindorp ‘De Geitenkamp’ in Arnhem fungeert daarin als proefproject. Gedurende 18 maanden is er met verschillende afdelingen van de gemeente Arnhem, corporaties en bewoners van de Geitenkamp samen opgewerkt om het onderhoud aan de bebouwing én de openbare

Cultuurhistorische verkenning vooroorlogse wijken Rotterdam – Zuid

De grootschalige vernieuwing van Rotterdam Zuid is volop in ontwikkeling. Het woningaanbod moet diverser worden, er is gebrek aan grondgebonden gezinswoningen. Het bureau Monumenten van de gemeente Rotterdam wil daarom in navolging van studies over de naoorlogse wijken, ook de cultuurhistorische kenmerken en kwaliteiten van het vooroorlogse Zuid in beeld

Handboeken bebouwing, buitenruimte, kleur Schollevaer-Oost

Schollevaer - Oost is een zeventiger jaren wijk  in Capelle aan den Ijssel. Om de leefbaarheid te verbeteren besluiten de Gemeente Capelle aan den Ijssel en corporatie Com. Wonen om de woningen en de woonomgeving gezamenlijk aan te pakken. Structureel herontwerp en grootschalige sloop waren niet aan de orde. Met

Cultuurhistorisch en ruimtelijke analyse Uddel

De gemeente Apeldoorn is op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties in en rondom het dorp Uddel. In deze studie typeren, waarderen en verbeelden wij de kernkwaliteiten en het ruimtebeeld van het dorp Uddel en het omringende landschap. Deze analyse mondt uit in randvoorwaarden voor toekomstige gebiedsontwikkelingen. landschappelijke diversiteit Uddel ontleent z’n

Cultuurhistorische en ruimtelijke analyse van de binnenstad van Oss

Als voorbereiding op een nieuwe centrumvisie vraagt de gemeente om een cultuurhistorische en ruimtelijke analyse. Centraal daarin staat de wisselwerking tussen het rijke middeleeuwse stratenpatroon en het huidige, nogal chaotische ruimtebeeld. Welke (historische) elementen kunnen als inspiratiebron dienen om de binnenstad aantrekkelijker te maken in de toekomst en hoe maak