De gemeente Apeldoorn is op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties in en rondom het dorp Uddel. In deze studie typeren, waarderen en verbeelden wij de kernkwaliteiten en het ruimtebeeld van het dorp Uddel en het omringende landschap. Deze analyse mondt uit in randvoorwaarden voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.

landschappelijke diversiteit
Uddel ontleent z’n ontstaansgeschiedenis en identiteit aan een mooie afwisseling van landschappen. Het structuur- en ruimtebeeld van het heideontginningsgebied aan de westzijde van Uddel verschilt sterk met dat van het enkenlandschap aan de oostzijde.

Het heideontginningsgebied kent een wijdse openheid met verspreid liggende agrarische bedrijven langs kaarsrechte wegen. Tegenover de kleinschalige erfbebouwing met het woonhuis als hoofdgebouw, overkoepeld door bomen, zijn bij de moderne opstallen de identieke lage stallen met hun markante dakcontouren de blikvangers in het landschap.

Het enkenlandschap is veel beslotener. Vanaf de slingerende routes, die erdoor en erlangs leiden, ontstaan verrassende uitzichten op door bosstroken omzoomde groene kamers. De bosrand is steeds ervaarbaar. Smal en breed, open en dicht, bos en weiland wisselen elkaar af. Vaak is het gehele erf in beeld.

Dit bijzondere contrast van landschapstypes zou uitgangspunt moeten zijn bij nieuwe ontwikkelingen.

ism. Leon van Meijel, Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie,
Els Bet stedenbouwkundige iov. gemeente Apeldoorn
Maart 2009

download