De gemeente Apeldoorn wil de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten. Wat is het eigene van deze stad? Wat zou je in de toekomst moeten versterken en met welke middelen?
In deze studie typeren, waarderen en verbeelden wij de ontwikkeling van het structuur- en ruimtebeeld en benoemen wij een reeks ontwerpthema’s als inspiratiebron voor toekomstige ingrepen.

Middels veldwerk ontdekken we de rijkdom van de informele gebieden die zo kenmerkend zijn voor de Apeldoornse binnenstad: de halfopen binnenterreinen, de levendige achterkanten en verrassende doorkijkjes in de luwte van het drukke winkelgebied. Door onderlinge aaneenschakeling zou een nieuw stelsel van looproutes kunnen ontstaan. Een beetje opruimen hoort er wel bij om deze looproutes aangenaam te maken. Als voorbeeld een illustratie van de verlengde Marktstraat. De tekening laat de kans zien om met vrij eenvoudige middelen tot een verbetering te komen – als voorbeeld voor situaties waarin er geen mogelijkheid bestaat voor structurele ingrepen.

In samenwerking met Els Bet, stedenbouwkundige en Leon van Meijel, Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie
In opdracht van de gemeente Apeldoorn
Maart 2009

download