‘Tuindorp in detail’ is een onderzoeksproject over onderhoud als ruimtelijke opgave. Het tuindorp ‘De Geitenkamp’ in Arnhem fungeert daarin als proefproject. Gedurende 18 maanden is er met verschillende afdelingen van de gemeente Arnhem, corporaties en bewoners van de Geitenkamp samen opgewerkt om het onderhoud aan de bebouwing én de openbare ruimte op een hoger peil te brengen.

De ervaringen met deze uitvoeringspraktijken resulteren samen met archief-, ontwerp- en kleuronderzoek in een beeldend werkboek voor onderhoud, dat voor veel Nederlandse tuindorpen gebruikt kan worden. Daarnaast wordt een tuindorpen-kleurenwaaier samengesteld.

stap voor stap heroveren
Onderhoud richt zich doorgaans op de verbetering van onderdelen. Daarbij raken de onderlinge ruimtelijke verbanden makkelijk uit het zicht. Onbedoeld zijn daardoor hele straatbeelden beetje bij beetje verbrokkeld en hebben veel vernieuwingen uiteindelijk niet tot een meerwaarde geleid. Het mooie is er echt af.

Toch liggen juist bij het onderhoud de grote, zo niet de enige kansen, om deze wijken weer op peil te brengen. Nu de grootschalige vernieuwingsprojecten aan de bebouwing en de openbare ruimte uitzonderlijk zijn geworden moet verbetering in de toekomst komen vanuit reguliere budgetten, van al datgene dat dagelijks, planmatig of niet-planmatig wordt vervangen of vernieuwd.

Wat stap voor stap achteruit is gegaan, kan ook stap voor stap weer vooruit gaan. Wij willen met dit onderzoek laten zien hoe door vervanging van onderdelen de ruimtelijke kwaliteit weer heroverd kan worden.

toekomstbeelden
In stappen heroveren kan niet zonder koers en integrale toekomstbeelden.
Een kleine selectie van een pilotlocatie uit het onderzoek, de Dr.Wagenaarstraat. Uitgebreidere informatie over vervolgopdrachten zie onder ‘kleur’.

In samenwerking met Els Bet stedebouwkundige,
Carin Jannink, landschap en stedenbouw, Rotterdam, Evelien van Es, architectuur-historicus,Gemeente Arnhem, afdeling Erfgoed/Stedenbouw en Landschap/Stadsingenieurs
Woningcorporatie Vivare Arnhem, afdeling Vastgoedbeheer
Woningcorporatie Portaal Arnhem, afdeling Vastgoedbeheer
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling kleur en schilderingen,
uitvoering historisch kleuronderzoek: Lisette Kappers, architectuur en onderzoek.
Met subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, deelregeling stedenbouw
juni 2013