Over ons
Topaz Architecten is een klein bureau met een groot werkterrein met daaromheen een netwerk van ervaren specialisten. Het bureau is in 1991 opgericht door Heide Hinterthür en Peter Godijn, beiden opgeleid aan de TU Delft als bouwkundig ontwerpers.

architectuur
De opdrachten variëren van nieuwbouw, renovatie en herontwikkeling tot het ontwerpen van interieurs en het geven van kleuradviezen. Opdrachtgevers zijn corporaties, gemeentelijke diensten en particulieren.

Wij werken graag vanuit een bestaande context. Van heterogeniteit, stijlbreuken, van contrasten schrikken wij niet, in tegendeel. Wij zijn goed in het combineren van oud en nieuw. Ontwerpen is voor ons: opnieuw ordenen, iets toevoegen, soms iets weghalen. Het is de kunst om door een nieuwe samenhang van waardevolle onderdelen tot een ontwerp te komen dat rijker is dan de som der delen.
Onze ontwerpen zijn stevig, comfortabel, sfeervol. We concentreren ons op mooie verhoudingen, gelaagde overgangen, verrassende lichtval en gebruiken materialen die rijk zijn van textuur en mooi verouderen.
Wij werken graag met ambitieuze, betrokken opdrachtgevers en zijn gewend om binnen een scherp budget te opereren.

stedenbouwkundige studies
Gaandeweg heeft het werk zich uitgebreid van architectonische ontwerpopgaves naar stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische studies. Dit werkterrein ligt in handen van Heide Hinterthür. Als adviseur werkt zij in teamverband aan gebiedsgerichte ruimtelijke analyses zoals cultuurhistorische verkenningen, welstandsnota’s, beeldkwaliteitsplannen, handboeken, materiaal- en kleuradviezen voor stedenbouwkundige plannen en historische bouwwerken.
De blik is daarbij altijd die van de architectonische ontwerper, die onderzoekt hoe de dingen gemaakt zijn. Spannend om met plannenmakers en onderzoekers te werken die ruimtelijke opgaven op alle schaalniveau’s aan de orde stellen. Of ook: die de afstemming tussen strategie, beleid, ontwerp en uitvoering belangrijk vinden.

kleur
De rode draad in het werk is de aandacht voor de materiële verschijningsvorm van ruimte – kleur, materiaal, licht, textuur, ambacht, detail. Met historisch onderzoek, publicaties, beleid, onderwijs en een groot aantal ontwerpen voor stedenbouwkundige ensembles, historische bouwwerken en interieurs is de specialistische kennis rondom kleur een zelfstandig werkterrein binnen het bureau geworden.

cv Heide Hinterthür
Heide Hinterthür (Hamburg) is opgeleid als bouwkundig ontwerper aan de TU München en de TU Delft. Sinds 1991 runt zij samen met Peter Godijn het bureau Topaz Architecten in Amsterdam.
Van 1991 tot 1996 werkt zij daarnaast voor de Welstand van Rotterdam. Wie bouwplannen toetst en de verhalen van ontwerpers en opdrachtgevers beluistert, leert de bouwpraktijk van binnen en buiten kennen. Ze besluit haar aandacht te richten op de wederopbouwarchitectuur. Met de beleidsnotitie ‘materiaal en kleur’ beschrijft zij de ingrijpende ruimtelijke gevolgen van de renovaties van naoorlogse wijken. De presentatie van deze notitie op het symposium ‘de kleur van de stad’ (NAI 1994) is de start van een multidisciplinaire samenwerking van onderzoek en ontwerp op het gebied van kleur. Daarnaast blijft de schoonheid van alledaagse wijken, de wijken met weeffouten, de ogenschijnlijk chaotische stadscentra haar bezig houden.
Zij heeft een reeks publicaties op haar naam staan en geeft les aan de academie voor Bouwkunst in Rotterdam en, recentelijk, aan de MSA, Münster school of architecture in Duitsland. Hiervoor heeft zij het werkcollege ‘materiaal en ruimte’ en het Seminar ‘Farbigkeit Stadt’ ontwikkeld.

cv Peter Godijn
Peter Godijn is opgeleid als bouwkundig ontwerper aan de TU Delft. Sinds 1991 runt hij samen met Heide Hinterthür het bureau Topaz Architecten in Amsterdam. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring opgedaan als projectmanager van grootschalige renovatie- en nieuwbouwprojecten bij woningcorporatie Rochdale te Amsterdam.

Door deze parallelle werkterreinen heeft hij de woningbouwopgave op verschillende schaalniveaus én vanuit verschillende posities leren kennen: als opdrachtgever maar ook als ontwerper op zelfstandige basis.
In de laatste jaren heeft hij bovendien Projecten met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap aan zijn praktijk toegevoegd. Zijn vroege werk als extern deskundige in de begeleiding van bewoners komt hem daarbij goed van pas. Hij is een geduldige luisteraar en diplomatieke organisator.
In de samenwerking met Heide Hinterthür is hij degene die het ontwerp gedurende het hele proces aanstuurt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid, met de beoogde kwaliteit als leidraad. Als projectarchitect is hij binnen het bureau verantwoordelijk voor de technische uitwerking van het ontwerp.