Schollevaer – Oost is een zeventiger jaren wijk  in Capelle aan den Ijssel. Om de leefbaarheid te verbeteren besluiten de Gemeente Capelle aan den Ijssel en corporatie Com. Wonen om de woningen en de woonomgeving gezamenlijk aan te pakken.
Structureel herontwerp en grootschalige sloop waren niet aan de orde. Met kleine fysieke ingrepen, maar vooral met een andere aanpak van onderhoud en beheer zou de wijk, stap voor stap, weer op peil worden gebracht.

Ruimtelijke analyse, koers, wensbeeld en aanpak voor ontwerp, onderhoud en beheer
Een belangrijk knelpunt binnen de ruimtelijke structuur van deze wijk is het gebrek aan samenhang en oriëntatie. Dat heeft deels te maken met de oorspronkelijke opzet maar voor een groot deel ook met de ruimtelijke gevolgen van projectgewijs onderhoud en beheer.

Als redmiddel voor dit gebrek aan oriëntatie wordt er vaak gedacht aan het toevoegen van meer verschillen: aan meer bouwkundige accenten, aan meer kleur. Gek genoeg leidt dit vaak ertoe dat plekken/gebouwen nog meer verbrokkelen en op zichzelf komen te staan en de desoriëntatie alleen maar toeneemt. Bovendien kan een sterk opvallende vernieuwing van bebouwing en buitenruimte in contrast met de omgeving staan die niet wordt aangepakt. Onbedoeld wordt hierdoor het verouderde karakter van de omliggende gebieden benadrukt. De aanpak zou juist tot gevolg moeten hebben dat de samenhang van de gehele wijk wordt versterkt.

Met deze uitgangspunten is er gewerkt aan een integrale ruimtelijke visie voor bebouwing en buitenruimte, resulterend in de handboeken voor de buitenruimte, de bebouwing en het handboek kleur met een uitgewerkt kleurenschema en kleurenwaaier voor de gehele wijk. De handboeken bevatten uitgangspunten voor zowel ontwerp als beheer en zijn ook gemaakt om bewoners inzicht te verschaffen in de ruimtelijke opbouw van hun woonomgeving. Ze maken de (verborgen) kwaliteiten weer zichtbaar.

In samenwerking met Simone Diegenbach, zelfstandig landschapsarchitect
In opdracht van de gemeente Capelle aan den Ijssel en woningcorporatie Com. wonen
Herontwerp Nabucco door van Kampen/Mars Architecten Delft
november 2004