Meer variatie in kleur, meer verfijning van de architectuur, meer contrast tussen verschillende plekken in de stad – met deze doelstellingen startte in 2012 het stadslab ‘kleuren van Delft’.
Om de Delftenaren een indruk te geven hoe de kleurbeelden zouden kunnen veranderen heeft het stadslab aan twee kleuradviseurs de opdracht gegeven voor het ontwerpen van virtuele kleurbeelden voor twee verschillende, representatieve locaties in de Delftse binnenstad: de Oude Delft en de Kolk.

virtueel kleurvoorstel Kolk
De Kolk is een brede gracht. Dat maakt dat je de gekozen grachtenwand niet alleen zijdelings kan zien, pand voor pand, maar ook vanuit de overkant, als één geheel. Kenmerkend is het contrast tussen het forse hoekpand links en het sierlijke hoekpand rechts. Contrasten die verwijzen naar de situering van deze wand tussen een monumentale gracht links en een smalle straat rechts.
Een mooi gegeven van deze wand is verder de aaneengesloten reeks winkelpuien, die nu bij de woningen zijn getrokken: allemaal verschillend, maar wel familie van elkaar.
Het witte pand op de rechter foto valt duidelijk uit de reeks.

ontwerp nieuwe balans
In de historische binnenstad is bijna elk pand verschillend. Ondanks die verschillen is het mooi wanneer de panden samen een reeks vormen. Dat is niet alleen een kwestie van kleur, maar ook van vorm, schaal en ritme. Vandaar dat voorafgaand aan het kleurontwerp de bouwstenen van de straatwand zijn geanalyseerd en getekend: de dakcontour, de kavelbreedtes, de raamopeningen, de aaneensluitende reeks van de voormalige winkelpuien.
Opvallend is de variatie in de dakcontour terwijl er in de kavelbreedtes, raampartijen en plaatsing van de winkelpuien veel herhaling zit. De reeksen van ramen en winkelpuien bieden een mooie kans om grotere eenheden aan te brengen in de wand, belangrijk wanneer een wand is opgebouwd uit nagenoeg dezelfde smalle kavels. Er kan een veel contrastrijker geheel ontstaan dan wanneer je de wand pand voor pand zou benaderen. Met dit concept zijn de nieuwe kleuren gekozen – fictief uiteraard, in drie varianten. Er zijn oneindig veel combinaties mogelijk – het is aan de bewoners om daarin hun eigen keuze te maken. Mooi als daarbij pand voor pand toch een nieuwe ketting kan ontstaan.

In opdracht van het Stadslab ‘kleuren voor Delft’, Gemeente Delft,
september 2013