Het project ‘tuindorp in detail’ is voor het bureau van Schagen Architecten de aanleiding om ons te benaderen voor een kleur- en detailadvies voor de renovatie van Tuinstadwijk in Leiden. Woningcorporatie de Sleutels wil de renovatie uitvoeren met onderhoudsarme materialen. Houten ramen en kozijnen, voordeuren en dakkapellen moeten worden vervangen door kunststof.
Maar Tuinstadwijk is een beschermd stadsgezicht. De Gemeente Leiden vraagt om aandacht voor de hoge beeldkwaliteit.
Hoe kunnen de op hout gebaseerde details en specifieke kleurstellingen van een tuindorp vertaald worden in kunststof?

maatwerk met kunststof
Zonder het vertrouwen in de zorgvuldige werkwijze van Van Schagen Architecten waren we als ingehuurde adviseurs aan dit avontuur niet begonnen. Spannend om te onderzoeken hoe ver we met kunststof konden komen. Voorwaarde voor ons waren wel een onbeperkte kleurkeuze en een warmere, matte textuur. Dat was toen nieuw maar kon uiteindelijk wel gerealiseerd worden met de profielen van de Keuning.

historische kleurconcepten ontdekken
Er is geen budget voor uitgebreid historisch kleuronderzoek. Een korte verkenning bevestigd het vermoeden dat de kozijnen en gootlijsten waarschijnlijk okerkleurig zijn geweest. Op historische foto’s lijken ook de dakkapellen deze kleur te hebben gehad. De roedes in de ramen waren lichter, de voordeuren en luiken waren geschilderd in meerdere accentkleuren.
Om een gevoel te krijgen wat zulke kleurconcepten ruimtelijk kunnen doen gaan we op excursie naar andere tuindorpen. Het wordt duidelijk hoe veel krachtiger deze kleurbeelden de architectuur versterken dan het gangbare wit en donkergroen.

inspirator
De ruimtelijke kwaliteit van een tuindorp staat en valt met de kwaliteit van de architectonische elementen en details. We hebben kleuren aangedragen maar ook referentiebeelden voor het herontwerp van kozijnen, voordeuren en dakkapellen. Proefondervindelijk hebben zich de details ontwikkeld. Met name het voegwerk heeft veel aandacht gevraagd. Een zandkleurige voeg met materiaalkarakter te vinden, dat viel niet mee. We hebben hiervoor specialisten benaderd. Dit detail is uiteindelijk het meest doorslaggevend geweest voor het slagen van het nieuwe kleurbeeld.

In opdracht van Van Schagen Architecten, Rotterdam
Verkenning kleurhistorisch onderzoek Lisette Kappers
voorjaar 2013