Het onderzoek naar de historische kleurbeelden van het Marktplein is een vervolg op het onderzoeksproject ‘tuindorp in detail’.
Het maakt deel uit van een integrale toekomstvisie voor het onderhoud aan de bebouwing rondom het Marktplein van tuindorp de Geitenkamp (1920-1930).
Initiatiefnemer is de afdeling Erfgoed van de Gemeente Arnhem, opdrachtgevers zijn de woningbouwcorporaties Vivare en Portaal, Arnhem.

De bebouwing rondom het marktplein verschilt van monumentenstatus en eigenaar. Deels zijn het rijksmonumenten, deels (jonge) gemeentelijke monumenten. Sociale woningbouw, een klein aantal winkelpanden is in particulier bezit. De kwaliteit van het onderhoud loopt sterk uiteen, maar is doorgaans regulier, niet op restauratie gericht. Uitgebreid historisch kleuronderzoek is nooit eerder gedaan.
Het gedeelde bezit staat op gespannen voet met het samenhangende ontwerp van de gevelbeelden rondom het plein. De kleurbeelden wisselen met het eigendom. Hoe kan er een nieuwe balans ontstaan tussen een dragende grondtoon voor het geheel én individuele accenten?

Historisch kleuronderzoek binnen reguliere onderhoudstraditie
Dankzij de aanhoudende inspanning van de afdeling erfgoed is er gaandeweg een constructieve uitwisseling ontstaan met de uitvoerende partijen van de corporaties. Historisch kleuronderzoek afdwingen – dat werkt niet. Wil je kleuronderzoek op de onderhoudsagenda krijgen van een corporatie dan moet er ook een gesprek zijn over een (andere) kwaliteit van onderhoud.  Dan pas kunnen tijd en budget voor de onderzoekswerkzaamheden worden gereserveerd in de uitvoeringsvoorbereiding. Vervolgens is er een heel traject om ook voor de uitvoering van de nieuwe kleurstelling aandacht te vragen, vooral met de schilders. Kleurproeven opzetten, de glansgraad van een kleurtoon aan de orde stellen … er valt nog veel te veroveren! Kleuren veranderen, en dan op deze schaal, dat vraagt om een lange adem.

in opdracht van woningcorporatie Vivare Arnhem
uitvoering stratigrafisch onderzoek: ir. Lisette Kappers
juni 2014

download