Twee kunstenaars willen een voormalige boerderij in Oostvlaanderen verbouwen tot woonhuis met atelier. Om de kosten te drukken worden wij gevraagd om alleen een ontwerp te maken voor het casco. De verdere afwerking doen de opdrachtgevers zelf. Zij willen daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van tweedehandsbouwmaterialen.

Ontwerp
Het éénlaagse hoofdgebouw biedt te weinig ruimte voor het gevraagde programma. Om drie slaapkamers en een atelier te kunnen realiseren wordt de kap vervangen door een nieuwe verdiepingsopbouw en het oorspronkelijke volume verlengd. Het gehele gebouw krijgt een getoogd dak.

Om de bestaande fundering niet teveel te belasten is de gehele verdieping uitgevoerd in houtskeletbouw. Door de keuze van het getoogde dak kan de verdiepingshoogte bij de gevel geminimaliseerd worden – de ruimtelijke werking is desondanks enorm. De gebogen liggers zijn vrij dicht bij elkaar gelegd. Samen met de reeks kleine ramen in de noordgevel geven zij een sterke ritmiek aan de gangruimte op de verdieping.

Het hoofdgebouw heeft door zijn markante dakvorm en de aanzienlijke lengte een kloek volume gekregen, dat sterk contrasteert met de losse bijgebouwtjes. Het is bovendien een mooie drager gebleken voor de verschillende gevelafwerkingen en tijdslagen in het gevelbeeld. Een bijzonder ontwerpproces. Wij hebben de vorm gekozen en een gevelconcept ontworpen, de uiteindelijke compositie en uitwerking is ontstaan op wat er voorhanden en te vinden was.